Lov om Odense Letbane § 3

Denne konsoliderede version af lov om Odense Letbane er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 151 af 18. februar 2015,
som ændret ved lov nr. 686 af 27. maj 2015

§ 3

Odense Kommune indskyder 1.118 mio. kr. inkl. 30 pct. korrektionsreserve i Odense Letbane P/S til anlæg af letbanen. Derudover indskyder Odense Kommune 656 mio. kr. inkl. 10 pct. korrektionsreserve i Odense Letbane P/S til driftsrelaterede anlægsudgifter. Beløbene er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Stk. 2 Odense Kommune afholder desuden Odense Letbane P/S’ udgifter til drift af letbanen.