Lov om Odense Letbane § 1

Denne konsoliderede version af lov om Odense Letbane er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 151 af 18. februar 2015,
som ændret ved lov nr. 686 af 27. maj 2015

§ 1

Odense Kommune skal oprette et partnerselskab ved navn Odense Letbane P/S. Selskabet kan oprette datterselskaber.

Stk. 2 Odense Kommune skal oprette et komplementarselskab ved navn Odense Letbane Komplementar ApS.

Stk. 3 Odense Kommune hæfter for gæld og alle øvrige forpligtelser i Odense Letbane P/S.