14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om mediestøtte § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om mediestøtte og bygger på lov nr. 1604 af 26. december 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Tilskud til udvikling ydes til forundersøgelser og projekter om gennemførelse af omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie, der

  • 1) i hele projektperioden har en redaktion bestående af en ansvarshavende redaktør, hvis ansættelse sammen med de redaktionelle medarbejdere udgør mindst ét lønnet årsværk, og

  • 2) opfylder betingelserne i § 3, stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og 3-9.

•••

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud til udvikling, ansøgningens indhold, ansøgningsfrister, udbetaling af tilskud, regnskabsaflæggelse og revision.

•••
profile photo
Profilside