14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om mediestøtte § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om mediestøtte og bygger på lov nr. 1604 af 26. december 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Redaktionel produktionsstøtte
Tilskud ydes til trykte nyhedsmedier og til skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse for opnåelse af tilskud, jf. stk. 1, at nyhedsmediet

  • 1) er et selvstændigt medie med en ansvarshavende redaktør,

  • 2) på redaktionen har redaktionelle medarbejdere, som sammen med den ansvarshavende redaktør udgør minimum tre årsværk,

  • 3) henvender sig til en bred kreds af brugere og ikke alene er rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v.,

  • 4) ikke er ejet med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer,

  • 5) leveres eller stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og er tilgængeligt for alle, eventuelt mod betaling, idet rabat dog kan ydes til udvalgte grupper i forbindelse med kampagner,

  • 6) har et indhold, hvor mindst halvdelen er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof,

  • 7) i det redaktionelle stof primært behandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer,

  • 8) har et indhold, hvor mindst en sjettedel af det samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie, og

  • 9) udkommer minimum ti gange om året.

•••

Stk. 3 Der ydes tilskud i forhold til et nyhedsmedies redaktionelle omkostninger. Tilskuddet til et nyhedsmedie kan maksimalt udgøre 35 pct. af nyhedsmediets redaktionelle omkostninger i året forud for ansøgningen.

•••

Stk. 4 Et nyhedsmedie kan maksimalt opnå redaktionel produktionsstøtte på 17,5 mio. kr. årligt.

•••

Stk. 5 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de redaktionelle årsværk, jf. stk. 2, nr. 2.

•••
profile photo
Profilside