Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber § 42

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 241 af 27. marts 2006

§ 42

For SCE-selskaber, der udelukkende er stiftet af fysiske personer eller af en enkelt juridisk person og fysiske personer, og som tilsammen beskæftiger færre end 50 medarbejdere, eller som beskæftiger 50 medarbejdere eller mere i kun ét land, reguleres medarbejderindflydelsen i

  • 1) selve SCE-selskabet af de bestemmelser om medarbejderindflydelse, der i øvrigt er gældende i det land, hvor SCE-selskabet har vedtægtsmæssigt hjemsted, og i

  • 2) datterselskaber og driftsenheder af de bestemmelser om medarbejderindflydelse, der i øvrigt er gældende i det land, hvor det pågældende datterselskab eller den pågældende driftsenhed er beliggende.

Stk. 2 Hvis det vedtægtsmæssige hjemsted for et SCE-selskab, der er nævnt i stk. 1, flyttes fra et land til et andet, hvor direktivet om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse er gældende, og hvis der er medbestemmelse i SCE-selskabet, bevarer medarbejderne mindst samme ret til medbestemmelse, som de havde inden flytningen.