14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 655 af 07. juni 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 De kommunale og amtskommunale organisationer kan direkte eller indirekte deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber, der eksisterer ved denne lovs vedtagelse, og som ikke er omfattet af § 14, stk. 3. Disse selskaber skal senest den 1. januar 2012 opfylde betingelserne i kapitel 3, jf. dog stk. 2 og 3. Kravene i § 4 og § 5 skal i disse tilfælde opfyldes på koncernniveau.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen i stk. 1 og fra kravene i lovens §§ 4 og 5.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren kan under særlige omstændigheder tillade, at eksisterende selskaber, jf. stk. 1, kan omorganisere sig og fortsat være omfattet af stk. 1.

•••

Stk. 4 Denne lovs kapitel 4 og de forskrifter, der er fastsat i medfør heraf, finder tilsvarende anvendelse på selskaber og de kommunale organisationer omfattet af stk. 1.

•••
profile photo
Profilside