Bøger, som nævner Lov om internationalt udviklingssamarbejde § 9

Nr. 17. Investeringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Østlandene

- Side 595 -

Fondens lovmæssige grundlag har oprindeligt været reguleret i § 9 i lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998.

Læs på Jurabibliotek