Lov om Guldklausuler

Denne konsoliderede version af lov om Guldklausuler er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 254 af 27. november 1936

§ 1

Hvis et Gældsbrev, som er udstedt før den 29. September 1931, forpligter Skyldneren til i danske Penge at betale et Beløb i Guldkroner eller beregnet efter Værdien af et Antal Kroner i Guld eller en paa anden Maade fastsat Mængde Guld, skal Fordringshaveren indtil videre ikke herpaa kunne støtte Krav om at faa Kapitel eller Renter beregnet efter Guldværdien.

§ 2

Denne Lov træder i Kraft straks.

Stk. 2 Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.