Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer § 6

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 192 af 28. februar 2023

§ 6

Bestyrelsen udarbejder forslag til en flerårig strategi, der identificerer hovedudfordringer i sektoren og fondens indsatsområder. Mindst halvdelen af fondens midler søges målrettet projekter og aktiviteter, der vedrører plantebaserede økologiske fødevarer.

Stk. 2 Forslaget til en flerårig strategi forelægges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til godkendelse.