Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer Kapitel 9

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 192 af 28. februar 2023

Kapitel 9 1 Ikrafttræden m.v.
§ 22

Loven træder i kraft den 1. marts 2023.