14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om finansiel virksomhed § 152s

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om finansiel virksomhed og bygger på lovbekendtgørelse nr. 406 af 29. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§152s Den tilsynsførende skal føre tilsyn med, at refinansieringsregisteret føres i overensstemmelse med § 152 j, stk. 1-3, og regler udstedt i medfør af § 152 j, stk. 5, § 152 k, stk. 1-3, og § 152 p, stk. 1.

•••

Stk. 2 Den tilsynsførende skal bl.a. kontrollere, at

  • 1) refinansieringsregisteret indeholder de nødvendige informationer om aktiverne, jf. § 152 j, stk. 1 og 2, og regler udstedt i medfør af § 152 j, stk. 5,

  • 2) indførslen af aktiverne er sket korrekt og

  • 3) lån, kreditter og leasingkontrakter eksisterer, og at de relevante sikringsakter er foretaget.

•••

Stk. 3 Den tilsynsførende skal underrette den berettigede enhed og Finanstilsynet om omstændigheder, der indikerer, at

•••

Stk. 4 Den tilsynsførende har adgang til alle pengeinstituttets oplysninger om aktiverne i refinansieringsregisteret, jf. § 152 q, stk. 2, nr. 3.

•••
profile photo
Profilside