14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dokumentation for opfyldelse af betingelser for registrering som tilsynsførende § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1229 af 21. november 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Som dokumentation for opfyldelse af betingelserne for registrering som tilsynsførende, jf. § 152 r, stk. 2, skal følgende indsendes til Finanstilsynet:

  • 1) En beskrivelse af den påtænkte transaktion, herunder de aktiver, der indføres i registeret. Beskrivelsen kan f.eks. være indeholdt i udkast til prospekt eller tilsvarende.

  • 2) Forretningsgang eller anden dokumentation for kontrol af korrekt registrering af aktiverne.

  • 3) Forretningsgang eller anden dokumentation for kontrol af eksistensen af aktiverne i refinansieringsregisteret.

  • 4) Forretningsgange eller anden dokumentation for håndtering af personoplysninger, fortrolig information og intern viden.

  • 5) En erklæring fra et forsikringsselskab eller en forsikringspolice, der bekræfter, at der er tegnet ansvarsforsikring for de aktiviteter, der er beskrevet i § 152 s i lov om finansiel virksomhed.

  • 6) En konkret redegørelse for hvordan den tilsynsførende herudover opfylder kravene i § 152 s, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, herunder tidligere erfaring med opgaverne nævnt i denne bestemmelse eller lignende opgaver.

  • 7) Oplysning om, hvilke personer hos den tilsynsførende, der skal udføre opgaven, herunder oplysning om deres tidligere erfaring med opgaverne nævnt i § 152 s, stk. 2, eller lignende opgaver.

•••

Stk. 2 Hvis der efter indsendelse af dokumentation i medfør af stk. 1 sker væsentlige ændringer i grundlaget for registreringen, herunder hvis der ændres væsentligt på den påtænkte refinansieringstransaktions struktur eller kompleksitet, skal dette straks meddeles Finanstilsynet, der kan kræve, at der indsendes ny dokumentation for opfyldelse af betingelserne for registrering som tilsynsførende.

•••
profile photo
Profilside