Bøger, som nævner Lov om etnisk ligebehandling § 7

Whistleblowerloven (1. udg.)
Forfattere: Tina Brøgger Sørensen og Heela Lakanval
Udgivelsesdato: 29. jan 2022
DJØF Forlag

Til stk. 1. Delt bevisbyrde

- Side 300 -

...indberetningen eller offentliggørelsen. Whistleblowerlovens § 29, stk. 1, indebærer således, at der gælder en delt bevisbyrde. Den delte bevisbyrderegel gælder f.eks. også i sager om krænkelse af medarbejdere, jf. ligebehandlingslovens § 16 a, forskelsbehandlingslovens § 7 a, ligelønslovens § 3, stk. 2, 2. pkt., og § 7 i lov om etnisk ligebehandling.

Læs på Jurabibliotek