Lov om etnisk ligebehandling § 7

Denne konsoliderede version af lov om etnisk ligebehandling er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 374 af 28. maj 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 438 af 16. maj 2012,
som ændret ved lov nr. 553 af 18. juni 2012

§ 7

Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. § 3, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at princippet om ligebehandling ikke er blevet tilsidesat.