14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om et nationalt naturfagscenter § 8:

Til § 8
Det følger af § 9 i lov om oprettelse af et nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed, at undervisningsministeren yder et årligt tilskud til centerets drift, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove.Det følger af den foreslåede § 8, stk. 1, at undervisningsministeren yder tilskud til centerets drift. Undervisningsministe...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.