14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om et nationalt naturfagscenter § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om et nationalt naturfagscenter og bygger på lov nr. 1320 af 27. november 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Undervisningsministeren yder tilskud til centerets drift. Undervisningsministeren fastsætter nærmere betingelser for tilskuddet, herunder krav til gennemførelse af centerets aktiviteter. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

•••

Stk. 2 Centerets gennemførelse af aktiviteter efter § 2, stk. 2, for myndigheder, andre offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner kan ske mod anvisning af finansiering hertil.

•••
profile photo
Profilside