Forarbejder til Lov om et nationalt naturfagscenter § 3