14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om et nationalt naturfagscenter § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om et nationalt naturfagscenter og bygger på lov nr. 1320 af 27. november 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Centeret udvikler, indsamler og formidler viden inden for undervisning i naturfag og naturvidenskab. Centeret samarbejder med undervisningsministeren og andre relevante offentlige og private interessenter inden for centerets virke. Centeret formidler resultaterne af centerets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt.

•••

Stk. 2 Centeret kan gennemføre andre aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang det er foreneligt med varetagelsen af centerets opgaver efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside