14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 § 4:

Til § 4
Det foreslås i § 4, stk. 1, at det er en betingelse for engangstilskuddet efter den foreslåede § 2, at husstanden havde en samlet indkomst i indkomståret 2020 på højst 650.000 kr., jf. dog den foreslåede § 5.Forslaget betyder, at husstandens samlede indkomst opgøres ved at udsøge indkomsten for indkomståret 2020 for hver af personerne i husstanden ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.