14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 445 af 12. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Det er en betingelse for engangstilskud efter § 2, at husstanden havde en samlet indkomst i indkomståret 2020 på højst 650.000 kr., jf. dog § 5.

•••

Stk. 2 Indkomsten opgøres som personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag. Indkomsten opgøres på baggrund af den gældende årsopgørelse for 2020 pr. 1. april 2022. § 17 b, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler finder ikke anvendelse ved opgørelsen af indkomsten.

•••

Stk. 3 For personer i husstanden, som ikke den 1. april 2022 havde en gældende årsopgørelse for 2020, anses indkomsten for at være:

  • 1) 140.000 kr. for personer, der den 1. januar 2022 var fyldt 30 år.

  • 2) 90.000 kr. for personer, der den 1. januar 2022 var fyldt 18 år, men endnu ikke var fyldt 30 år.

  • 3) 0 kr. for personer, der den 1. januar 2022 endnu ikke var fyldt 18 år.

•••
profile photo
Profilside