14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 § 11:

Til § 11
Det foreslås i § 11, stk. 1, 1. pkt., at Energistyrelsen efter ansøgning kan yde engangstilskud efter § 2 til en person, der opfylder betingelserne i §§ 2-5, hvis ingen person i husstanden har modtaget engangstilskud efter udsøgningen omhandlet i § 10, eller hvis den, som tilskuddet er udbetalt til, var afgået ved døden på udbetalingstidspunktet.De...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.