14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 445 af 12. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Ansøgning
Energistyrelsen kan efter ansøgning yde engangstilskud efter § 2 til en person, der opfylder betingelserne i §§ 2-5, hvis ingen person i husstanden har modtaget engangstilskud efter udsøgningen omhandlet i § 10, eller hvis den, som tilskuddet er udbetalt til, var afgået ved døden på udbetalingstidspunktet. Ansøgeren skal dokumentere, at betingelserne i §§ 2-5 er opfyldt, i det omfang dette ikke følger af de datakilder, der er nævnt i § 2, § 3, stk. 1, nr. 1-4, og § 4.

•••

Stk. 2 Energistyrelsen fastsætter regler om, fra hvilken dato ansøgning efter stk. 1 kan indgives, og hvilken dato ansøgning efter stk. 1 senest skal være modtaget hos Energistyrelsen.

•••

Stk. 3 Energistyrelsen kan fastsætte nærmere regler om indgivelse af ansøgning efter stk. 1, herunder om krav til dokumentation og om behandlingen af ansøgninger.

•••
profile photo
Profilside