14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet § 8:

Til § 8
Bestemmelsen vedrører fremmedsprogstolkes adgang til at klage over en eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.Det foreslås med bestemmelsen i stk. 1, at en klage over eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet kan indbringes for sundhedsministeren, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål.Det b...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.