14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 166 af 27. February 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 En klage over eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet kan indgives til sundhedsministeren, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål.

•••

Stk. 2 En klage skal være indgivet inden 8 uger efter afholdelse af eksaminationen, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

•••
profile photo
Profilside