Lov om Den Sociale Investeringsfond § 16

Denne konsoliderede version af lov om Den Sociale Investeringsfond er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1462 af 11. december 2018,
som ændret ved lov nr. 983 af 26. maj 2021

§ 16

Fonden kan opløses ved lov.

Stk. 2 Ved opløsning af fonden, jf. stk. 1, overtager staten fondens formue og indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser.