14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om bemyndigelse til midlertidig udskydelse af indsendelsesfristen for årsrapporter og fravigelse af visse bestemmelser i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler i forbindelse med covid-19  - ophæves den 31. december 2021 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 385 af 07. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 § 1 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

•••

Stk. 3 § 1, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

•••
profile photo
Profilside