Bøger, som nævner Autorisationsloven § 14

Styrelsen for Patientsikkerhed

- Side 46 -

...at ministeren er afskåret fra at gribe ind i verserende sager, idet rekursadgangen i modsat fald kunne betragtes som illusorisk. 5 5. Jf. Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret. Almindelige emner, 6. udg., 2016, s. 45 ff. Som nævnt er tendensen, at den administrative klageadgang afskæres ved lov, jf. til eksempel autorisationslovens § 14, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek