Bøger, som nævner Autorisationsloven § 14

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Virksomhedsindskrænkning

- Side 135 -

Sundhedspersonen har som noget relativt nyt mulighed for at klage over afgørelser efter § 9 og § 9b til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, jf. autorisationslovens § 14, stk. 2. Ankenævnet kan afvise klagen, tiltræde afgørelsen

Læs på JurabibliotekFratagelse af autorisationen på initiativ af Styrelsen for Patientsikkerhed

- Side 142 -

...efter § 9 og § 9 b til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, jf. autorisationslovens § 14, stk. 2. Ankenævnet kan afvise klagen, tiltræde afgørelsen eller hjemvise den til styrelsen til fornyet sagsbehandling, jf. § 10a i klage- og erstatningsloven. 54 54. Lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Læs på JurabibliotekBortfald af ret til selvstændigt virke, suspension og ophør af lægevirke

- Side 145 -

...indebærer, at sundhedspersonen skal informere Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis vedkommende genoptager sit arbejde i Danmark. Hermed får styrelsen mulighed for at tage stilling til genoptagelse af en tidligere verserende tilsynssag. En afgørelse om suspension, kan ankes til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, jf. autorisationslovens § 14, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek