Bøger, som nævner Autorisationsloven § 12

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Skærpet tilsyn

- Side 133 -

...der iværksættes skærpet tilsyn, offentliggøres dette i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister, hvor man kan finde oplysninger om, hvilke sundhedspersoner der er omfattet af et skærpet tilsyn, jf. autorisationslovens § 12. 38 38. Se bekendtgørelse nr. 1099 af 8. august 2016 om offentliggørelse m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet.

Læs på JurabibliotekPåbud

- Side 134 -

...i autorisationslovens § 10 og § 10 a kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 14. Når der gives et påbud efter § 10, men ikke efter § 10 a, offentliggøres dette i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister, hvor man kan finde oplysninger om, hvilke sundhedspersoner der har fået et påbud, jf. autorisationslovens § 12.

Læs på JurabibliotekVirksomhedsindskrænkning

- Side 136 -

...42 42. Se som eksempel TfK 2019.28/3, hvor en læge frivilligt havde indskrænket sit virksomhedsområde, således at han ikke kunne udføre omskæring af drenge. Han genoptog imidlertid omskæringerne uden at have fået tilladelse til det, og blev derfor idømt en både og fradømt retten til at udøve virksomhed som læge i 2 år, jf. autorisationslovens § 76.

Læs på JurabibliotekBegrænsning af lægers og tandlægers ordinationsret

- Side 138 -

Når der sker indskrænkninger i ordinationsretten, offentliggøres dette i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister, hvor man kan finde oplysninger om, hvilke sundhedspersoner der har fået frataget ordinationsretten, jf. autorisationslovens § 12.

Læs på Jurabibliotek


Fraskrivelse, fratagelse og frakendelse af autorisation

...betegner man normalt som frakendelse af autorisation, og spørgsmålet er nærmere reguleret i straffelovens § 79. Uanset hvordan autorisationen fortabes, offentliggøres dette i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister, hvor man kan finde oplysninger om, hvilke sundhedspersoner der har fået frataget autorisationen, jf. autorisationslovens § 12.

Læs på JurabibliotekAndre sanktionsmuligheder

- Side 146 -

...autorisationsregisteret. I § 17 i lov om klage- og erstatningsadgang 61 61. Lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. er der endvidere indført hjemmel til at offentliggøre en række af de øvrige afgørelser, der træffes i forhold til sundhedspersoner. Det drejer sig om sager fra Sundhedsvæsenets Discipli-

Læs på Jurabibliotek