Bøger, som nævner Autorisationsloven § 12

»Skærpet« tilsyn med autoriserede sundhedspersoner

- Side 108 -

...begrundelse. Man kan spørge, om der er knyttet specielle retsvirkninger til beslutningen om at iværksætte skærpet tilsyn, som kan begrunde, at beslutningen må anses som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. I denne sammenhæng kan der peges på, at beslutninger om at iværksætte skærpet tilsyn offentliggøres, jf. autorisationslovens § 12, stk. 2.

Læs på JurabibliotekFradømmelse af autorisation efter straffeloven

- Side 112 -

Anklagemyndigheden skal give Styrelsen for Patientsikkerhed meddelelse om frakendelse af retten til at udøve sundhedsfaglig virksomhed efter straffelovens § 79. Det påhviler herefter styrelsen at offentliggøre rettens afgørelse om frakendelse, jf. autorisationslovens § 12, stk. 5.

Læs på JurabibliotekOffentliggørelse

- Side 113 -

...beslutninger om frivillig fraskrivelse af autorisation og frivillig virksomhedsindskrænkning samt domme og kendelser om frakendelse af retten til at udøve sundhedsfaglig virksomhed. Endelig påhviler det styrelsen at orientere landets apoteker om bortfald og generhvervelse af retten til at ordinere afhængighedsskabende lægemidler. § 12 har følgende ordlyd:

Læs på Jurabibliotek