Bøger, som nævner Autorisationsloven § 1

Bemærk, at § 1 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 1, om det har en betydning.

Autoriserede sundhedspersoner

- Side 119 -

...nr. 707-1-1999 og 720-3-2000. Er vedlagt til sundhedsministerens besvarelse af spørgsmål 326 stillet af Folketingets Sundhedsudvalg den 26. juli 2000. Skrivelsen indeholder en redegørelse for de kriterier, der normalt anvendes som grundlag for overvejelser om at etablere en autorisationsordning, og man henviser blandt andet til følgende kriterier:

Læs på JurabibliotekTitelbeskyttelse

- Side 123 -

...»registreret alternativ behandler« skal man være medlem af en godkendt forening og endvidere have fået foreningens tilladelse til at anvende betegnelsen. Personer, som uden at opfylde disse krav betegner sig som registreret alternativ behandler, kan straffes med bøde, jf. § 3 i lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere.

Læs på JurabibliotekBeskyttelse af virksomhedsområdet

- Side 124 -

...Lægers Retsstilling, 1931 om overvejelserne vedrørende afgrænsningen af det beskyttede virksomhedsområde. Når nogle autoriserede personalegrupper ikke har en virksomhedsbeskyttelse, må det ses som udtryk for, at det er uproblematisk, at ikke-autoriserede personer udøver denne virksomhed, hvis de i øvrigt afholder sig fra at anvende den beskyttede ti-

Læs på Jurabibliotek