Bøger, som nævner Autorisationsloven § 1

Bemærk, at § 1 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 1, om det har en betydning.

Formål og funktion

- Side 81 -

...sundhedsvæsenets ydelser, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet med fare eller særlig fare for patienter. 5 5. Se om de momenter, der inddrages i vurderingen af behovet for at indføre autorisationskrav på det enkelte fagområde, Anna Murphy og Anne Mette Dons, Autorisationsloven med kommentarer, 2011, s. 37-38.

Læs på Jurabibliotek