Lov om anmeldelse til Erhvervsstyrelsen § 2

Denne konsoliderede version af lov om anmeldelse til Erhvervsstyrelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos erhvervsstyrelsen

Lov nr. 571 af 06. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 14. oktober 2013

§ 2

Erhvervsstyrelsen kan af anmelderen og af den, som sagen angår, forlange at få de oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om lovgivningens betingelser for anmeldelse, registrering og offentliggørelse er overholdt.