14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om anlæg af en nordhavnstunnel og bygger på lov nr. 1552 af 27. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Anlægsprojektet nævnt i § 1 kræver ikke dispensation eller tilladelse til klapning, opgravning og genplacering af havbundsmaterialer i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet efter §§ 25-28 i lov om beskyttelse af havmiljøet, §§ 20-21 i lov om råstoffer, § 27 i lov om miljøbeskyttelse eller § 24, stk. 3 og 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S eller regler udstedt i medfør af disse love.

•••

Stk. 2 Reglerne om kommune- og lokalplaner i lov om planlægning og kapitel 8 og 8 a i museumsloven finder ikke anvendelse ved gennemførelse af anlægsprojektet nævnt i § 1.

•••
profile photo
Profilside