14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om anlæg af en nordhavnstunnel og bygger på lov nr. 1552 af 27. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Transportministeren bemyndiges til at anlægge en tunnel fra Nordhavnsvej/Strandvænget til Kattegatvejs forlængelse i Nordhavn i København med tilslutning til vejnettet i Nordhavn og forberedt til videreførelse til en ny ringvej.

•••

Stk. 2 Transportministeren bemyndiges til at foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af anlægsprojektet, jf. stk. 1, herunder etablere en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord i anlægsperioden.

•••

Stk. 3 Et kort over linjeføringen af Nordhavnstunnel med forberedelse af videreførelse af Østlig Ringvej, jf. stk. 1, fremgår af lovens bilag 1.

•••
profile photo
Profilside