14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opløsningsmiddelafgiftsloven § 16

Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opløsningsmiddelafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 786 af 24. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Afgift af varer, der modtages fra udlandet
Af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, medmindre varerne tilføres en oplagshaver eller er omfattet af § 9. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 17 tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside