Licensbekendtgørelsen § 11

Denne konsoliderede version af licensbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om medielicens

Bekendtgørelse nr. 1580 af 27. december 2014,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1029 af 01. september 2015, bekendtgørelse nr. 770 af 21. juni 2016, bekendtgørelse nr. 923 af 30. juni 2017, bekendtgørelse nr. 1230 af 25. oktober 2018, bekendtgørelse nr. 1238 af 26. november 2019, bekendtgørelse nr. 1609 af 12. november 2020 og bekendtgørelse nr. 1478 af 22. juni 2021

§ 11

Blinde og stærkt svagtseende personer er efter ansøgning til DR Licens berettiget til fritagelse for medielicens, såfremt de bor alene eller bor i husstande udelukkende med andre blinde eller stærkt svagtseende personer og/eller hjemmeboende børn uanset alder. Ved blinde og stærkt svagtseende forstås personer, som er medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylder betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund.

Stk. 2 Fritagelse efter stk. 1 har virkning fra det tidspunkt betingelserne herfor er opfyldt, dog tidligst fra det tidspunkt DR Licens har modtaget ansøgningen.

Stk. 3 Blinde og stærkt svagtseende personer, der er fritaget for medielicens i henhold til tidligere, nu ophævede bestemmelser, vil fortsat være fritaget for medielicens, jf. stk. 1.

Stk. 4 Beboere i boformer oprettet i henhold til §§ 109 og 110 i lov om social service er fritaget for licens, såfremt de er i besiddelse af licenspligtige apparat(er).