14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

LER-bekendtgørelsen Kapitel 10

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret kapitel 10

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af ler-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 17. december 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

LER-bekendtgørelsen

Kapitel 10

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§46 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 639 af 30. maj 2018 om registrering af ledningsejere ophæves.

Stk. 3 Ledningsejer kan udlevere ledningsoplysninger efter de hidtil gældende regler indtil den 30. juni 2023.

Stk. 4 Indtil den 30. juni 2023 kan en ledningsejer tilslutte en eller flere af sine ledninger til udlevering gennem Ledningsejerregistret.

Stk. 5 Udleverer ledningsejer under indfasningsperioden ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, skal de nødvendige ledningsoplysninger uanset § 22, stk. 1 og 3, indtil den 30. juni 2023 udleveres snarest muligt, og senest 5 hverdage efter at forespørgslen er modtaget.

Stk. 6 Indtil den 30. juni 2023 skal graveaktører kunne modtage ledningsoplysninger både efter de hidtil gældende regler og de nye regler.

profile photo
Profilside