14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

LER-bekendtgørelsen § 45

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ler-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 17. december 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der forsætligt eller groft uagtsomt:

•••

Stk. 2 Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, straffes graveaktører ikke for at undlade at forespørge i medfør af § 11, stk. 1, når gravearbejdet er omfattet af undtagelsen i § 13, stk. 1.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

•••
profile photo
Profilside