14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

LER-bekendtgørelsen § 28

Bekendtgørelse om Ledningsejerregistret paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ler-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1534 af 16. december 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings eller et ledningstracés nøjagtighedsklasse, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Ved nøjagtighedsklasse forstås i denne bekendtgørelse: Kategori for nøjagtighed af angivelsen af et objekts placering i et koordinatreferencesystem.

•••

Stk. 3 Ledningsejer skal angive, at en ledning eller et ledningstrace har en af følgende nøjagtighedsklasser:

  • 1) Ledningens eller ledningstracéets stedbestemmelse kan afvige med op til 0,25 meter.

  • 2) Ledningens eller ledningstracéets stedbestemmelse kan afvige med op til 0,50 meter.

  • 3) Ledningens eller ledningstracéets stedbestemmelse kan afvige med op til 1,00 meter.

  • 4) Ledningens eller ledningstracéets stedbestemmelse kan afvige med op til 2,00 meter.

  • 5) Ledningens eller ledningstracéets stedbestemmelse kan afvige med mere end 2,00 meter.

•••

Stk. 4 Er en ledning eller et ledningstracé nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium eller kontinentalsoklen før 1. juli 2023, kan ledningsejer oplyse, at nøjagtighedsklassen er ukendt, hvis nøjagtigheden ikke kendes.

•••
profile photo
Profilside