Lenskontrolloven § 5

Denne konsoliderede version af lenskontrolloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om lenskontrollen

Lov nr. 6 af 23. januar 1931,
jf. lovbekendtgørelse nr. 603 af 09. september 1986,
som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017

§ 5

Denne lov træder i kraft den 1. april 1931.