Bøger, som nævner Konkursloven § 75

5.1. Tidsmæssige og subjektive betingelser

- Side 138 -

Efter § 14 c, stk. 1, kan en virksomhedsoverdragelse, der gennemføres på grundlag af en rekonstruktion, ikke omstødes. Ophæves rekonstruktionen efter § 14 e, vil virksomhedsoverdragelsen dog kunne omstødes, hvis betingelserne herfor efter konkurslovens §§ 64-80 er opfyldt.

Læs på Jurabibliotek