14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konkursloven § 75

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konkursloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1600 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§75 Omstødes en disposition eller en retsforfølgning efter §§ 64-71, skal den begunstigede fralægge sig den berigelse, han har vundet, dog ikke ud over boets tab. Har den begunstigede modtaget kontante penge, eller er andre formuegoder senere omsat i penge, påvirkes kravet mod den begunstigede ikke af den måde, hvorpå pengene er anvendt.

•••

Stk. 2 Udbytte, som oppebæres, efter at omstødelsessag er anlagt, skal tilsvares.

•••
profile photo
Profilside