Klientkontovedtægten § 18

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler

§ 18

Tilsidesættelse af de i denne vedtægt indeholdte regler anses som en tilsidesættelse af advokatpligterne, for hvilket Advokatrådet kan indklage den pågældende for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens § 143, stk. 2, og § 124 d, stk. 2.