Bøger, som nævner Kildeskatteloven § 62D

Bemærk, at § 62D blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 62D, om det har en betydning.

Klagesagens påstande og anbringender

- Side 205 -

...Herudover kan gøres gældende, at den påklagede ansættelse er materiel ukorrekt, enten fordi klageren efter regelsættet om subjektiv skattepligt ikke er undergivet fuld eller begrænset skattepligt, eller fordi skattekravet efter reglerne om objektiv skattepligt ikke eksisterer eller alene udløser et mindre skattekrav end opgjort i den påklagede ansættelse.

Læs på Jurabibliotek