Bøger, som nævner Kildeskatteloven § 62D

Lærebog om indkomstskat (20. udg.)
Forfattere: Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen og Inge Langhave Bolander
Udgivelsesdato: 22. aug 2023
DJØF Forlag

Skatteindbetaling og -opkrævning

- Side 71 -

I kildeskattelovens afsnit V findes i KSL §§ 40-63 regler om opkrævning af A-skatter og B-skatter samt arbejdsmarkedsbidrag. Endvidere findes en

Læs på Jurabibliotek