Vidneafhøring

Definition af vidneafhøring

En vidneafhøring er den afhøring af et vidne, der i såvel civile sager som straffesager som udgangspunkt sker under selve hovedforhandlingen, men som også kan ske før, herunder ved brug af video. Vidnet afhøres normalt først af den part, der har indkaldt vidnet, og derefter af modparten (kontraafhøring). Vidner afhøres under strafansvar, jf. straffelovens § 158 efter først at være blevet sandhedsformanet af dommeren. Reglerne om vidneafhøring findes i retsplejelovens kapitel 18.