Vidne

Definition af vidne

Et vidne er en person, som af en af parterne i en retssag indkaldes til at afgive mundtlig forklaring ved en vidneafhøring. I retsplejelovens forstand er sagens parter ikke vidner (i civile sager er parterne sagsøger og sagsøgte, og eventuelt adcitatus eller hovedintervenient). Et vidne er med andre ord en 3.-part, hvis forklaring føres som bevis. Reglerne om vidner, herunder vidnepligt, findes i retsplejelovens kapitel 18.