Vidnepligt

Definition af vidnepligt

Retsplejelovens § 168 bestemmer, at alle som udgangspunkt har pligt til at afgive forklaring som vidne i retten.

Undtagelserne hertil findes i retsplejelovens §§ 169 (tjenestemænd), 170 (præster, retsmæglere, læger, advokater, patentadvokater), 171 (en parts nærmeste) og 172 (redaktører og redaktionelle medarbejdere).