Sandhedsformaning

Definition af sandhedsformaning

Inden en vidneafhøring skal dommeren pålægge vidnet at tale sandhed og gøre vidnet opmærksom på, at falsk forklaring er forbundet med strafansvar. Denne sandhedsformaning, som følger af retsplejelovens § 181, tjener til at sikre, at vidnet er klar over pligten til at tale sandt.